}

ارزیابی خوردگی داخلی

 1. ارزیابی خوردگی داخلی مطابق متدولوژی NACE و یا شبیه سازی جریان ( دو فاز و سه فاز) ، محاسبات رسوب گذاری آب و پیش بینی میزان خوردگی ترش و شیرین
 2. بررسی نقشه‌ها، سوابق و سیستم تغذیه و اتصال به زمین و جداول زمانی قطارهای الکتریکی و بازرسی از ریل ها
 3. نصب Data Logger ویژه و ثبت پتانسیل لوله و ریل، گرادیان جریان در خاک / لوله /ریل
 4. رسم منحنی‌های Beta برای تعیین محل¬های Discharge یا Pickup جریان
 5. طراحی سیستم‌های مقابله با تداخل بر اساس NDU , FDU, ICCP, Diode( Ge, Si)
 6. تحلیل نتایج و آنالیز ریسک خوردگی AC
 7. اندازه‌گیری و داده برداری از پتانسیل خاموش ، روشن و شدت جریان DC ،پتانسیل و جریان AC، مقاومت الکتریکی عیوب نسبت به خاک و نرخ خوردگی در طول زمان توسط پروب های ER
 8. آزمون‌های میدانی توسط نصب کوپن‌ها و داده بردار ویژه، مقاومت خاک و بررسی هندسه خطوط
 9. انتخاب روش، طراحی محل نصب ، تامین اقلام و نصب و بهره برداری از سیستم های سیستم های پایش خوردگی
 10. کوپن های کاهش وزن ، پروب های ER ، پروب های LPR , اتصالات دسترسی ، دستگاه هات تپ دو اینچ ، پلاگ ها توپر و توخالی ، داده بردارهای پرتابل ، ترانسمیتر و رتریور
 11. خوردگی زیر عایق در غلاف های فلزی
 12. راهکارهای ویژه برای جلوگیری از خوردگی فلنج ها
 13. بازدارنده های خوردگی روغن های هیدرولیک و روانکارهای صنعتی
 14. زنگ زدایی و جلوگیری از خوردگی ابزار آلات
 15. جلوگیری از خوردگی آرماتورهای داخلی بتن
 16. جلوگیری از خوردگی کف مخازن ذخیره
 17. جلوگیری از خوردگی تجهیزات الکترونیکی و برقی
 18. جلوگیری از خوردگی تجهیزات در زمان توقف واحد
 19. جلوگیری از خوردگی همگام محل و انبارش لوازم یدکی ، ماشین آلات و تجهیزات
 20. تامین ، نصب ، تحویل نتایج و آموزش تجهیزات پایش خوردگی متریکور
 21. ساخت کوپن و دستگاه دیتالاگر شرکت اطلس انرژی
 22. 1- آزمون های میدانی ، آزمون های چگالی جریان ، Rs ، pH، pRedox، SRB ، آنالیز شیمیایی خاک ، میزان خورندگی خاک ASTM G162
 23. 2- طراحی سیستم های حفاظت کاتدی برای خطول لوله ، شبکه لوله متراکم و کریدور ها ، مجاور با سیستم ها ارتینگ ، بیرون و درون مخازن ذخیره و سازه های دریایی کندانسورها و مبدل های حرارتی و آرماتورهای داخل بتن
 24. 3- تامین اقلام ، اجرا ی کلیه سیستم های حفاظت کاتدی
 25. 4- راه اندازی ، رفع عیب ، رفع تداخل ، مشاوره ، تعمیر ، نگهداشت ، پایش و نوسازی
 26. طراحی سیستم های حفاظت کاتدی خشکی و دریایی
 27. 5- طراحی و ساخت کوپن ، داده بردار و سیستم های پایش از راه دور
 28. بررسی خوردگی داخلی خوردگی خارجی و عیوب خوردگی در یکبار پیمایش از روی خط بدون نیاز به حفاری و اتصال به لوله توسط روش AGIT( به شرکت EMPIT در بخش همکاران مراجعه شود )
 29. 1- پیش ارزیابی : تعین نواحی HCA ، انجام RBI, تعیین روش های ارزیابی برروی خط
 30. 2- بازرسی مستقیم و بر خط : CIPS, DCVG, Lateral CIPS , ACVG , PCM, C-Scan
 31. 3- ارزیابی مستقیم : آزمون های خورندگی خاک ( SRB , pH, Rs, Chloride, Sulfate, Carbonates, Sulfide, Humidity, pRedox) , آزمون های پوشش ( ضخامت ، چسبندگی و مقاومت الکتریکی ) , آزمون های غیر مخرب (Pit Guage, Ut, Pt ,MT)
 32. 4- پس ارزیابی : انجام FFS , محاسبات B31G، اولویت بندی تعمیرات ، راه کارهای تعمیراتی و اصلاحی موقت و دایمی ، تعین تواتر های ارزیابی آتی