}

شرکت فن آوران اطلس انرژی با هدف فعالیت در زمینه مهندسی خوردگی و انرژی های نو در سال 1387 بنیان گذاشته شده است. مشتری های فن آوران اطلس انرژی، شرکت های نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب و فولاد می باشند. با توجه به حجم بالای سیستم های لوله کشی و خطوط لوله در ایران تمرکز شرکت بر روی بخش های گوناگون مدیریت یکپارچگی خوردگی (PCIM) است.

 

مدیریت یکپارچگی (PIM, RBI, ECDA, ICDA, SCCDA)

 حفاظت کاتدی

پایش خوردگی

مهندسی خوردگی (FFS, CUI, HTC, Sour System, Marine)

بازدارنده های خوردگی

پوشش های مقاوم به خوردگی

 

دستگاه ها وابزارآلات مورد نیاز برای ارائه خدمات در زمینه های یاد شده مانند MMM, CIPS, DCVG ACVG, PCM و ... بصورت تملیکی و به تعداد در اختیار شرکت می باشد که ارائه خدمات با کیفیت بهتر، زمان کمتر و هزینه ای مناسب تر را برای کارفرمایان فراهم می کند.