}

کارفرما

سال

شرح

شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس

1399

اجرای عملیات بازرسی خوردگی لوله های زیرزمینی میدان نفتی آذر

شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس

1399

اجرای عملیات بازرسی خوردگی لوله های زیرزمینی پتروشیمی صدف خلیج فارس

شرکت پتروگستر پرمایون

1399

ارزیابی پوشش خط لوله "56 گاز سراسری به کارفرمایی شرکت عملیات انتقال گاز ایران منطقه 5 با روش PCM/ACVG

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

1399

ارزیابی آماری پوشش خط لوله "20 گاز غنی از اهواز دو تا کارخانه گاز و گاز مایع 800 و خط لوله "12 گاز غنی با روش DCVG/CIPS

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

1399

ارزیابی آماری پوشش خط لوله "26 گاز از اهواز دو تا سه و بخش زیرزمینی خط لوله "20 گاز فرعی اهواز پنج با روش PCM/ACVG

شرکت توسعه صنعت لاوان

1399

اعمال بازدارنده فاز بخار برای کف مخازن ذخیره روزمینی پتروشیمی لاوان

شرکت پتروشیمی کاویان

1398

قرائت تست پوینت های خط لوله اتیلن غرب از عسلویه تا پتروشیمی مهاباد

شرکت بهبد صنعت پارس

1398

تست ارزیابی پوشش خطوط لوله زیرزمین آفسایت مخازن نت امید به طول 5/2 کیلومتر با روش DCVG/CIPS دیجیتال

شرکت بهبد صنعت پارس

1398

تست ارزیابی پوشش خطوط لوله کشی زیرزمینی سایت مخازن نفت امید به روش PCM/ACVG به طول 9000متر

شرکت جندی شاپور

1398

مهندسی و طراحی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن و خطوط لوله زیرزمینی تلمبه خانه گوره-جاسک

شرکت طرح و ساخت بینا

1398

احداث سیستم  حفاظت از خوردگی و بازدارنده فاز بخار مخازن نیروگاه قشم

شرکت تولید نیروی برق دماوند

1398

عملیات حفاظت کاتدی خطوط تغذیه گاز نیروگاه سیکل ترکیبی پاکدشت(دماوند)

منطقه یک عملیات انتقال گاز

1398

پایش خوردگی ناشی از القای جریان های AC و  DC

کنسرسیوم شرکت های سازه و جهانپارس

1398

انجام بازرسی برروی خطوط لوله دفنی و رو زمینی مخازن ذخیره و مخازن کروی تحت فشار

فن آوران فنون پارسیان

1398

بازرسی از پوشش FRP تجهیزت تولید اسید سولفوریک بازیافتی مس سرچشمه

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

1398

عملیات عیب یابی پوشش خطوط لوله تغذیه زاهدان

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

1398

خدمات مهندسی و طراحی و عملیات اجرای سیستم حفاظت کاتدی مخازن پاینه نفتی قشم

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

1397

انجام خدمات سیستم حفاظت کاتدی مخازن و ذخیره پتروشیمی دهلران

شرکت مهندسی چگالش – شهر فرودگاهی امام خمینی

1397

اجرای مطالعات در خصوص امکان سنجی راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی

شرکت مهندسی چگالش – شهر فرودگاهی امام خمینی

1397

تست نشت گاز بر روی خطوط لوله دفنی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  (ره)

شرکت مهندسی چگالش – شهر فرودگاهی امام خمینی

1397

تاثیر اثرات جریان سرگردان مترو بر روی خطوط لوله دفنی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  (ره)

شرکت مهندسی چگالش – شهر فرودگاهی امام خمینی

1397

انجام تست GWUT بر روی خطوط لوله دفنی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  (ره)

شرکت آب و فاضلاب استان قم

1397

مطالعه و بازطراحی ایستگاه حفاظت کاتدیک خط انتقال 15 خرداد

منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر– شرکت تکین کو

1397

آزمون PCM/ACVG خطوط لوله گاز منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

شرکت مهندسی چگالش – شهر فرودگاهی امام خمینی

1397

ارزیابی کیفیت پوشش خارجی خطوط لوله سوخت به روش CIPS/DCVG در فرودگاه امام خمینی(ره)

شرکت مهندسی چگالش – شهر فرودگاهی امام خمینی

1396

ارزیابی کیفیت پوشش خارجی خطوط لوله فولادی زیرزمینی شبکه گازرسانی و شبکه آب آتش­نشانی و خط انتقال سوخت هواپیما به روش PCM/ACVG در فرودگاه امام خمینی(ره)

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

1396

مهندسی و طراحی سیستم حفاظت کاتدی شرکت پتروپالایش کنگان

منطقه 8 عملیات انتقال گاز

1396

ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی  و خوردگی خارجی خطوط لوله توسط دستگاه DCVG/CIPS

شرکت پتروشیمی تبریز

1396