}

شرح

سال

کارفرما

اجرای مطالعات در خصوص امکان سنجی راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی

1397

شرکت مهندسی چگالش شهر فرودگاهی امام خمینی

تست نشت گاز بر روی خطوط لوله دفنی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  (ره)

1397

شرکت مهندسی چگالش شهر فرودگاهی امام خمینی

تاثیر اثرات جریان سرگردان مترو بر روی خطوط لوله دفنی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  (ره)

1397

شرکت مهندسی چگالش شهر فرودگاهی امام خمینی

انجام تست GWUT بر روی خطوط لوله دفنی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  (ره)

1397

شرکت مهندسی چگالش شهر فرودگاهی امام خمینی

مطالعه و بازطراحی ایستگاه حفاظت کاتدیک خط انتقال 15 خرداد

1397

شرکت آب و فاضلاب استان قم

آزمون PCM/ACVG خطوط لوله گاز منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

1397

منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر شرکت تکین کو

ارزیابی کیفیت پوشش خارجی خطوط لوله سوخت به روش CIPS/DCVG در فرودگاه امام خمینی(ره)

1397

شرکت مهندسی چگالش شهر فرودگاهی امام خمینی

ارزیابی کیفیت پوشش خارجی خطوط لوله فولادی زیرزمینی شبکه گازرسانی و شبکه آب آتش­نشانی و خط انتقال سوخت هواپیما به روش PCM/ACVG در فرودگاه امام خمینی(ره)

1396

شرکت مهندسی چگالش شهر فرودگاهی امام خمینی

مهندسی و طراحی سیستم حفاظت کاتدی شرکت پتروپالایش کنگان

1396

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی  و خوردگی خارجی خطوط لوله توسط دستگاه DCVG/CIPS

1396

منطقه 8 عملیات انتقال گاز

ساخت کوپن­های پلاریزاسیون و دستگاه دیتالاگر

1396

شرکت پتروشیمی تبریز

هوشمند سازی سیستم حفاظت کاتدی شرکت پتروشیمی فرآورش بندر امام (فاز اول)

1396

شرکت پتروشیمی فرآورش

آزمون PCM/ACVG بر روی 25 کیلومتر خطوط لوله گاز پتروشیمی ایلام

1395

شرکت پتروشیمی ایلام شرکت تکین کو

تست پوشش 80 کیلومتر خط لوله گاز اتان

1395

شرکت پتروشیمی مارون - IEI

آزمون PCM/ACVG خطوط لوله گاز نیروگاه یزد

1395

شرکت مدیریت تولید برق یزد

پایش و تحلیل ریسک خوردگی ناشی از القای جریان متناوب خطوط لوله انتقال مواد نفتی

1395

IOPTC

بررسی پوشش و سیستم حفاظت کاتدی 413 کیلومتر از خطوط لوله منطقه 10 انتقال گاز به روشDCVG/CIPS/C-Scan

1395

منطقه 10 عملیات انتقال گاز

انجام 176 کیلومتر تست DCVG آنالوگ

1395

شرکت پتروشیمی رازی - IEI

طراحی و ساخت 30 عدد کوپن پلاریزاسیون و دستگاه دیتالاگر

1395

پتروشیمی اراک

بررسی پوشش و آنالیز  تداخل DC خطوط گاز فازهای              15 و 16 در شرکت نفت و گاز پارس  توسط  روش­های  PCM/ACVG/CIPS

1394

برنا - POGC

انجام بررسی سیستم حفاظت کاتدی و پوشش 90 کیلومتر از خطوط لوله شرکت انتقال گاز منطقه یک به روشهای PCM/CIPS / DCVG

1394

منطقه 1 عملیات انتقال گاز

انجام ارزیابی سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله و بازرسی پوشش خطوط لوله شرکت پالایش نفت بندر عباس به طول 20 کیلومتر به روش PCM/ACVG

1394

شرکت پالایش نفت بندرعباس

بررسی حفاظت کاتدیک و امکان سنجی هوشمند سازی سیستم حفاظت کاتدی شرکت پتروشیمی فرآورش بندر امام

1394

شرکت پتروشیمی فرآورش

انجام ارزیابی و بازرسی پوشش خط لوله شبکه گاز شهری شرکت گاز  استان سیستان و بلوچستان به روش PCM/ACVG

1394

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

انجام بازرسی پوشش 85 کیلومتر از خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه خوزستان به روش PCM/ACVG

1394

منطقه خوزستان- IOPTC

انجام بازرسی پوشش خط لوله گاز نیروگاه خرمشهر شرکت گاز استان خوزستان به روش PCM/ACVG/GPS

1394

شرکت گاز استان خوزستان

انجام بازرسی پوشش خطوط لوله زیر زمینی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی به روش PCM/ACVG/GPS

1393

شرکت توربو کمپرسور نفت

انجام بازرسی پوشش خطوط لوله آب آتش نشانی شرکت پالایش گاز فجر جم با روش PCM/ACVG و  DCVGآنالوگ

1393

شرکت پالایش گاز فجر جم

انجام طراحی، تامین اقلام و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله 36 اینچ و 4 اینچ لوله گاز اصلی و کاندوئیت تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی شوریجه سرخس

1393

شرکت جندی شاپور

انجام ارزیابی سلامت پوشش خارجی خطوط لوله گاز خوراک و فروش پتروشیمی پارس به طول 24 کیلومتر به دو روش PCM/ACVG و DCVG آنالوگ

1392

شرکت پتروشیمی پارس

بررسی پوشش 12 خطوط لوله واقع در کریدور نفتی پالایشگاه آبادان با استفاده از روش PCM/ACVG/GPS

1392