}
0
بازدیدها : 212
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۸
انجام بازرسی پوشش خطوط لوله زیر زمینی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی به روش PCM/ACVG/GPS
1394
شرکت توربو کمپرسور نفت
0