}
0
بازدیدها : 215
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۶
انجام طراحی، تامین اقلام و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله 36 اینچ و 4 اینچ لوله گاز اصلی و کاندوئیت تاسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی شوریجه سرخس
1393
شرکت جندی شاپور
0