}
0
بازدیدها : 224
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۵
انجام ارزیابی سلامت پوشش خارجی خطوط لوله گاز خوراک و فروش پتروشیمی پارس به طول 24 کیلومتر به دو روش PCM/ACVG و DCVG آنالوگ
1392
شرکت پتروشیمی پارس
0