}
0
بازدیدها : 175
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۴
بررسی پوشش 12 خطوط لوله واقع در کریدور نفتی پالایشگاه آبادان با استفاده از روش PCM/ACVG/GPS
1392
منطقه خوزستان- IOPTC
0