}
0
بازدیدها : 182
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۳
طراحی، تامین اقلام، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی خط لوله 30 اینچ واقع در تاسیسات ذخیره سازی سراجه قم
1391
شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی
0