}
0
بازدیدها : 53
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۲
تهیه و نصب تست پوینت و باند باکس در قطعه 4 خط لوله اتیلن غرب
1390
شرکت توسعه پتروشیمی
0