}
0
بازدیدها : 163
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۲
تهیه و نصب تست پوینت و باند باکس در قطعه 4 خط لوله اتیلن غرب
1390
شرکت توسعه پتروشیمی
0