}
0
بازدیدها : 187
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۱
بررسی 96 کیلومتر از پوشش خط لوله منطقه 10 عملیات انتقال گاز با دستگاه های DCVG/CIPS
1390
منطقه 10 عملیات انتقال گاز
0