}
0
بازدیدها : 179
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۳۷
انجام خدمات NDT  و عمر باقی مانده بر روی کوره های رفورمر شرکت پتروشیمی فن آوارن
1390
شرکت پتروشیمی فن آوارن - شرکت تکین کو
0