}
0
بازدیدها : 232
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۳۵
انجام آزمون PCM/ACVG/GPS بر روی پوشش و بررسی سیستم حفاظت کاتدی قطعه اول ، ششم و هفتم خط لوله اتیلن غرب پتروشیمی باختر
1390
شرکت بازرسی ایرانیان -  شرکت پتروشیمی باختر
0