}
0
بازدیدها : 220
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۲۳
انجام آزمون PCM/ACVG/GPS بر روی پوشش و بررسی سیستم حفاظت کاتدی قطعه سوم و  چهارم و پنچم خط لوله اتیلن غرب پتروشیمی باختر
1390
شرکت تکین کو
0