}
0
بازدیدها : 173
۱۳۹۷/۹/۲۶
۱۲:۰۰
اجرای سیستم حفاظت کاتدی واحد NF3 شرکت پتروشیمی بندرامام
1389
شرکت احداث
0