}
0
بازدیدها : 24
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۱:۰۷
انجام طراحی، تامین اقلام و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی مخازن پتروشیمی دهلران
1397
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)
0