}
0
بازدیدها : 24
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۱:۰۲
ارزیابی کیفیت پوشش خارجی خطوط لوله سوخت به روش CIPS/DCVG در فرودگاه امام خمینی(ره)
1397
شرکت مهندسی چگالش شهر - فرودگاهی امام خمینی
0