}
0
بازدیدها : 21
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۱:۰۲
ارزیابی کیفیت پوشش خارجی خطوط لوله فولادی زیرزمینی شبکه گازرسانی و شبکه آب آتشنشانی و خط انتقال سوخت هواپیما به روش PCM/ACVG در فرودگاه امام خمینی(ره)
1397
شرکت مهندسی چگالش / شهر فرودگاهی امام خمینی
0