}
0
بازدیدها : 27
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۵۷
تست پوشش 80 کیلومتر خط لوله گاز اتان
1395
شرکت پتروشیمی مارون - IEI
0