}
0
بازدیدها : 211
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۵۱
انجام ارزیابی سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله و بازرسی پوشش خطوط لوله شرکت پالایش نفت بندر عباس به طول 20 کیلومتر به روش PCM/ACVG
1394
شرکت پالایش نفت بندرعباس
0