}
0
بازدیدها : 224
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۵۰
انجام بازرسی پوشش خط لوله گاز نیروگاه خرمشهر شرکت گاز استان خوزستان به روش PCM/ACVG/GPS
1394
شرکت گاز استان خوزستان
0