}
0
بازدیدها : 179
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۴۹
انجام بازرسی پوشش 85 کیلومتر از خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان به روش PCM/ACVG
1394
منطقه خوزستان - IOPTC
0