}
0
بازدیدها : 31
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۵۸
آزمون PCM/ACVG بر روی 25 کیلومتر خطوط لوله گاز پتروشیمی ایلام
1395
شرکت پتروشیمی ایلام - شرکت تکین کو
0