}
0
بازدیدها : 28
۱۳۹۷/۹/۲۸
۱۰:۵۸
آزمون PCM/ACVG بر روی 25 کیلومتر خطوط لوله گاز پتروشیمی ایلام
1395
شرکت پتروشیمی ایلام - شرکت تکین کو
0